top of page

NMF Vleugel

MuziekHaven beschikt over 3 vleugels, 2 in de kerk en 1 in de pastorie. De hoofd vleugel, die ook gebruikt wordt voor concerten is een Steinway B uit 2005, die we in bruikleen hebben van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Deze vleugel is begin 2021 gereviseerd door Maene-Ypma. Wij zijn het NMF zeer dankbaar voor hun betrokkenheid bij en passie voor ons project door constant mee te denken hoe we de vleugel naar het beste niveau kunnen brengen. Het verheugt ons dat er meerdere NMF musici met regelmaat op dit instrument kunnen spelen.

Naast de vleugel van het NMF beschikken we over een Steinway O (1978) in de kerk die ingezet kan worden bij duo repetities. Een derde vleugel staat in de pastorie (Yamaha C3), die ook regelmatig gebruikt wordt voor repetities en in bruikleen is uit privé bezit van een particulier. 

Steun en word vriend!: Membership
bottom of page