top of page

Repetities

Musici zijn welkom om te komen repeteren in MuziekHaven met een kamermuziek ensemble, van duo tot klein kamerorkest. Wij prefereren vaste kamermuziek ensembles, want wij willen juist cateren voor deze groep. Zo vaak zien wij in ons professionele leven, en daar zijn we zelf ook schuldig aan geweest, dat projecten in zeer korte tijd op een ongedetailleerde manier 'in elkaar worden gezet', en dan met veel bravoure gespeeld worden. Waar er een aantal ongelooflijk mooie uitzonderingen zijn, geloven wij dat hoe meer tijd er in de reis met een muziekwerk wordt beleefd, hoe beter men een werk en de componist leert kennen, en hoe betekenisvoller een uitvoering kan worden. En niet alleen de uitvoering is hier belangrijk. Ook de ontwikkeling van de musicus zelf wordt hierdoor beïnvloed. Wij willen een plek aanbieden voor verdieping in de muziek.

Per groep kijken we naar de juiste financiële formule. Voor ons is het belangrijk dat op een weekbasis onze reguliere kosten gedekt worden, zoals de verwarming, algemeen onderhoud en het stemmen van de vleugel. Dus hoe langer en vaker men repeteert, des te goedkoper. Wij zijn er voor de musici, en kijken dus graag samen naar wat er mogelijk is!

Neem hier contact met ons op.

Steun en word vriend!: Membership
bottom of page